Siirry sisältöön
Etusivu / Tietosuojaseloste, asiakasrekisteri ja yhteydenottolomake

Tietosuojaseloste, asiakasrekisteri ja yhteydenottolomake

Rekisterinpitäjä:
Tilitoimisto Aarnio Oy

Yhteystiedot rekisteriä koskevissa asioissa:
Tilitoimisto Aarnio Oy
Teemu Aarnio

Rekisterin nimi
Yhteydenottolomake

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja peruste
Henkilötietojen käsittelyn ensisijaisena perusteena on henkilön jättämä yhteydenottopyyntö. Yhteydenottopyynnön jättämällä asiakas suostuu henkilötietojen käsittelyyn.

Henkilötietoja voidaan käsitellä seuraavissa käyttötarkoituksissa Tilitoimisto Aarnio Oy:n tai sen valtuuttaman yhteistyökumppanin tai ammatinharjoittajan toimesta:

• Palveluiden ja tuotteiden tarjoaminen, toimittaminen, tuottaminen ja suunnittelu.
• Yhtiön ja asiakkaan välisen asiakassuhteen hoitaminen ja ylläpito, asiakaspalvelun ja siihen liittyvän viestinnän ja markkinoinnin toteuttaminen, kehittäminen sekä seuranta.
• Yhtiön ja asiakkaan välisen asiakassuhteen hoitaminen ja ylläpito, asiakaspalvelun ja siihen liittyvän viestinnän ja markkinoinnin toteuttaminen, kehittäminen sekä seuranta.
• Henkilötietoja käsitellään myös toimeksiantojen, laskutuksen, yhteydenottojen, asioinnin, ja raportoinnin tarpeisiin.
• Käsittelytehtäviä voidaan ulkoistaa ulkopuolisille palveluntarjoajille tai ammatinharjoittajille tietosuojalainsäädäntöä noudattaen.

Rekisterin tietosisältö
Yritykseni nimi, y-tunnus, yhteyshenkilön nimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero, palvelut, yrityksen tositteiden määrä, pankkitilien määrä, palkansaajien määrä, henkilön vapaasti kirjoittama teksti, mahdolliset liitetiedostot.

Henkilötietojen säilytysaika
Tietoja säilytetään niin kauan kuin asiakassuhteen hoitaminen ja Tilitoimisto Aarnio Oy:n oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttaminen tätä edellyttävät.

Säännönmukaiset tietolähteet
Rekisteriin kerätään tietoa Henkilöltä itseltään. Tietoja saatetaan hakea käyttämällä seuraavia rekisteripalveluja lain sallimissa rajoissa; Suomen Asiakastieto Oy, Viranomaisten julkiset rekisterit kuten kaupparekisteri, yritystietorekisteri ja verohallinnon rekisterit.

Säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Tietoja luovutetaan yrityksen ulkopuolelle ainoastaan niiltä osin, kun viranomaisvelvoitteiden täyttäminen, palvelun tai toimeksiannon toimittaminen ja tekniset ratkaisut sitä vaativat.

Rekisterin suojauksen periaatteet
Rekisteri on suojattu palomuurilla sekä käyttäjätunnuksin ja salasanoin. Palvelinlaitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asianmukaisesti. Rekisterin tietojen käyttöoikeus on vain niillä rekisterinpitäjän palveluksessa olevilla ja muilla määritellyillä henkilöillä jotka tarvitsevat tietoja työtehtävien suorittamiseen.

Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista
Jokaisella rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa henkilörekisteriin tallennetut tietonsa ja korjata virheelliset tiedot rekisterissä. Mikäli henkilö haluaa tarkastaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua. Pyynnöt tulee toimittaa kirjallisesti rekisterin pitäjälle. Rekisterinpitäjällä on oikeus pyytää pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Tarkastus on maksuton enintään kerran vuodessa toteutettuna.

Evästeiden käyttö
Voimme kerätä käyttäjän päätelaitetta koskevia tietoja evästeiden (”cookies”) ja muiden vastaavien tekniikoiden, kuten selaimen paikallisen tietovaraston, avulla. Eväste on pieni tekstitiedosto, jonka selain tallentaa käyttäjän päätelaitteelle. Evästeet sisältävät usein nimettömän, yksilöllisen tunnisteen, jonka avulla voimme tunnistaa ja laskea sivustollamme vierailevat selaimet.

Kolmansien osapuolien suorittama tiedonkeruu

Kolmansilla osapuolilla tarkoitetaan Tilitoimisto Aarnio Oy:n ulkopuolisia tahoja, kuten sivuston mittaus- ja seurantapalveluiden tarjoajia. Nämä ns. kolmannet osapuolet voivat asettaa evästeitä käyttäjän päätelaitteelle käyttäjän vieraillessa palveluissamme esimerkiksi tarjotakseen käyttäjälle kohdennettua mainontaa tai tilastoidakseen eri sivustojen kävijämääriä. Koska käyttäjän selain pyytää tällöin kolmannen osapuolen asettamia mainoksia Tilitoimisto Aarnio Oy:n ulkopuoliselta palvelimelta, nämä kolmannet osapuolet voivat katsella, muokata tai asettaa omia evästeitään aivan kuin käyttäjä olisi näiden sivustoilla. Pyrimme sopimusjärjestelyin takaamaan, että nämä kolmannet osapuolet noudattavat kulloinkin voimassaolevaa lainsäädäntöä sekä alan itsesääntelyohjeistuksia.

Palveluissamme voi olla käytössä ns. yhteisöliitännäisiä, kuten Facebookin tykkää-painike. Esimerkiksi Facebookin yhteisöliitännäisten painikkeet saattavat näkyä osassa palveluitamme, mutta niiden sisältö tulee suoraan Facebookista. Kun kävijä vierailee palvelussamme, Facebookin yhteisöliitännäinen tunnistaa, että käyttäjä on kirjautuneena Facebookiin, ja tällöin sivu näyttää räätälöidyn sisällön liitännäisessä, ikään kuin käyttäjä olisi sivustolla Facebook.com. Jos käyttäjä ei ole kirjautunut Facebookiin, yhteisöliitännäiset eivät näytä räätälöityä sisältöä. Facebook voi kerätä tietoa kävijän vierailusta kulloinkin voimassaolevien yksityisyydensuojaa koskevien ehtojensa mukaisesti. Facebook ei luovuta keräämiään tietoja Tilitoimisto Aarnio Oy:lle, ellei käyttäjä ole antanut tähän nimenomaista suostumustaan.

Käyttäjä voi tutustua yhteisöpalveluihin ehtoihin kussakin palvelussa. Yksityisyydensuojaa koskeviin ehtoihin voi tutustua näistä linkeistä: Facebook, LinkedIn ja Twitter.

Palvelumme voivat myös sisältää linkkejä muihin kuin yllä mainittuihin sivustoihin, mutta emme vastaa näiden ulkopuolisten sivustojen yksityisyydensuojakäytännöistä tai sisällöistä. Suosittelemme tutustumaan jokaisen sivuston yksityisyydensuojaa koskeviin ehtoihin.

Päivitetty:
12.5.2021

Kehitämme palvelujamme jatkuvasti ja pidätämme itsellämme oikeuden muuttaa tätä kuvausta henkilötietojen käsittelytoimista ilmoittamalla siitä palveluissamme. Muutokset voivat perustua myös lainsäädännön muuttumiseen. Suosittelemme tutustumaan dokumentin sisältöön säännöllisesti.